Hizmet şartları

MADDE 1- TARAFLAR


1.1- SATICI:
Ünvanı : Deska Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Marka Adı: Diagonal
Adresi : Kazım Orbay Caddesi No 84/A Merkez Mahallesi 34250 Şişli İstanbul
Telefon : 0212 320 49 42
E-mail: info@dgnlwear.com

1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.dgnlwear.com internet sitesinden/mobil uygulamasından elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin  satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli SözleşmelerYönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyatı (KDV dahil)

Kargo Ücreti

İndirim / Kupon

Toplam Fiyat (KDV dahil)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli:

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 

 

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1- ALICI, www.dgnlwear.com internet sitesinde/mobil uygulamasında sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Teslim anında ALICI’nın veya yetkilendirdiği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması halinde veyaürün/ürünler ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından ve genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden SATICI sorumlu değildir.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin veön bilgilerin ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6- ALICI, ürün/ürünleri teslim aldığında derhal kontrol etmekle ve ürün/ürünlerde gönderim firmasındankaynaklanan bir sorun gördüğünde ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve gönderim firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumlu olmayacaktır.


4.7- Ürünün/ürünlerin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün/ürünlerin 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

 

4.8- Sipariş konusu ürün/ürünlerin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (gün) gün içinde ALICI'ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde ALICI’ya iade eder.
4.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.