Para iade politikası

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

ALICI, cayma hakkını siparişle birlikte kendisine teslim edilen iade formunu doldurmak suretiyle SATICI’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun cayma hakkı süresi dolmadan ilgili ürün/ürünler ile birlikte SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir.

 

SATICI, ALICI'nın gönderdiği iadenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa ürünün/ürünlerin ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin ALICI'ya iade edecektir.

 

ALICI'nın cayma hakkını kullanması halinde ürünü/ürünleri iade alacak olan kargo şirketi Yurtiçi Kargo’dur. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. ALICI’nın iade edeceği ürünü/ürünleri işbu Sözleşme’de belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve ürünün/ürünlerin kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

İadeye konu ürün/ürünler ile beraber söz konusu  ürünün/ürünlerin faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu ürünün/ürünlerin satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.


ALICI, sözleşme konusu ürününün/ürünlerininkendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır.


Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün/ürünlerin fatura aslının iadesi de zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14  gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

 

ALICI’nın sipariş konusu ürünün/ürünlerin ödemesini kısmen veya tamamen kazanmış olduğu ve internet sitesinde/mobil uygulamada geçerli herhangi bir ödül/hediye puanıyla yapması durumunda, cayma hakkını kullanması veya iade koşulları saklı kalmak kaydıyla ürünü/ürünleri iade etmesi halinde, ürün/ürünler bedelinin ödül/hediye puanıyla ödenen kısmı ALICI’ya ödül/hediye puanı olarak iade edilebilir.

 MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

  1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (her türlü kozmetik ürünü de dahil) teslimine ilişkin sözleşmeler.
  5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.